Góra Czterech Wiatrów znajduje się na terenie Gminy Mrągowo, na Półwyspie Czterech Wiatrów i wznosi się na wysokość 182,5m npm. Różnice wzniesień na Górze Czterech Wiatrów wahają się od 34 metrów w części łagodniejszej (przy wyciągu Wo2), do 46 metrów w części bardziej stromej (przy wyciągu Wo1) Długości obydwu wyciągów orczykowych to odpowiednio: Wo1 – 290m i Wo2 –...