Karol Małłek

Karol Małłek

Długość: 20 km

Znak / kolor: żółty

Trasa szlaku: Krutyń – jez. Mokre – rez.Królewska Sosna – Karwica Mazurska PKP – Pranie

Komentarz: Jeden z piękniejszych szlaków turystycznych na Mazurach, wiodący przez Puszczę Piską. Część szlaku biegnie w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, obok wielu rezerwatów i pomników przyrody. Szlak kończy się przy leśniczówce Pranie, mieszczącej obecnie muzeum biograficzne Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

We wsi Krutyń stanica wodna PTTK, sklepy, restauracje. Połączenie ze szlakiem niebieskim do Zgonu, Spychowa i Sorkwit przy rez.Królewska Sosna. Połączenie ze szlakiem niebieskim do Rucianego- Nidy (7 km) przy leśniczówce Pranie.

Krutyń.

Stanica wodna PTTK na szlaku rzeki Krutyni.
Krutyń jest malowniczo położoną w Puszczy Piskiej wsią o charakterze letniskowym. We wsi dyrekcja Mazurskiego Parku Krajobrazowego i niewielkie muzeum przyrodnicze. Mieszkał w tej miejscowości i pracował Karol Małłek, działacz mazurski i pisarz. Kilkaset metrów od mostu na Krutyni po południowej stronie szlaku ścieżka do rezerwatu Zakręt utworzonego dla ochrony obszaru morenowego porosłego lasem mieszanym wraz ze śródleśnymi jeziorkami. Podążając szlakiem warto zwrócić uwagę na Mazurski Dąb Bartny, który jest pomnikiem przyrody( przy drodze po południowej stronie szlaku) i osobliwie zrośnięte drzewa dąb i sosnę tworzące Zakochana Parę (po północnej stronie szlaku).

Jezioro Mokre, pole namiotowe.

Mokre to jedno z największych i najgłębszych jezior Pojezierza Mrągowskiego (pow. 7,7 km2, 50 m głęb.). Na jeziorze kilka wysepek. Wiedzie przez nie trasa spływu Krutynią. Od pola biwakowego szlak wiedzie brzegiem jez. Mokrego. Po przejściu ok. 3 km należy zwrócić uwagę na znaki kierujące do martwej sosny zwanej królewską, pomnika przyrody mającego 35 m wysokości i 360 cm obwodu. Sosna ta przeżyła ponad 300 lat , uschła w 1972 roku. Po przeciwnej stronie szlaku , w kierunku jeziora potężny dąb o obwodzie 5,2 m zwany Dębem nad Mukrem im. Karola Małłka

Rezerwat Królewska Sosna.

Położony jest w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Rezerwat ten powstał dla ochrony typowego drzewostanu Puszczy Piskiej i boru mieszanego. Uroku rezerwatowi dodają jeziorka dystroficzne z pływającymi wyspami.

Początek koniec szlaku wm 2036n do Sorkwit.

Szlak przekracza szosę Ruciane – Zgon i wkrótce opuszcza Mazurski Park Krajobrazowy.

Karwica Mazurska , przystanek PKP.

Leśniczówka Pranie.

Położona na wysokim brzegu jez. Nidzkiego (pow. 17,9 km2, gł. 25m.) ciągnącego się łukiem o dł.24 km przez południowa część Puszczy Piskiej. Na jeziorze grupa malowniczych wysepek. W leśniczówce muzeum poświęcone Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu . Ten znany poeta spędzał tu wakacje w latach 1950 – 53.
[geo_mashup_map]