Okolice Krutyni, można również zwiedzać pieszo. Zobacz jakie ścieżki piesze znajdują się w okolicy miejscowości!

Rezerwat – „Zakręt”

Ścieżka przyrodnicza prowadzi przez rezerwat torfowiskowy „Zakręt”, wokół jednego z trzech jeziorek dystroficznych. Rezerwat „Zakręt” położony jest 1 km na zachód od wsi Krutyń, przy drodze prowadzącej do Jeziora Mokrego. Ścieżka umożliwia poznanie roślinności torfowiskowej z osobliwością roślinną, jaką jest owadożerna rosiczka oraz podziwianie „pływających wysp torfowiskowych”. Można prześledzić tu sukcesję zarastania bezodpływowych jeziorek śródleśnych. Po drodze można obejrzeć pomnikową parę drzew „Zakochana Para”. Ścieżka dostosowana jest do poruszania się wózkami inwalidzkimi, dzięki pomostom prowadzącym przez mokre miejsca i kładkom przeprowadzającym przez trudne do przejścia nierówności i wysokie trawy.

Długość ścieżki – ok. 3 km + 0,5 km – powrót do Krutyni.

Rezerwat – „Krutynia”

Rezerwat – „Krutynia” – ścieżka prowadzi z miejscowości Krutyń przez rezerwat Krutynia, wzdłuż brzegu rzeki, do Jeziora Krutyńskiego. Rezerwat Krutynia leży na północ od wsi Krutyń. Ścieżka umożliwia poznanie krajobrazu ukształtowanego  przez ostatnie zlodowacenie. Rzeka płynie tu malowniczym jarze, porośniętym przez lasy mieszane. W rezerwacie spotkać można zimorodki, tracze nurogęsi, łabędzie, wydry, norki amerykańskie oraz poznać rośliny runa leśnego: konwalijkę dwulistną, konwalię majową, kokoryczkę wonną i wielokwiatową, skrzyp zimowy i inne. Na kamieniach w rzece Krutyni zobaczyć można krasnorost Hildebrandtia rivularis, świadczący o czystości wody.

Długość ścieżki – ok. 2,5 km + 2,5 km – powrót do Krutyni.

Krutyń – Zgon

Krutyń – Zgon – ścieżka przyrodnicza prowadzi na zachód od wsi Krutyń, wzdłuż  wschodniego brzegu mezotroficznego Jeziora Mokrego oraz przez rezerwat „Królewska   Sosna”. Ścieżka umożliwia poznanie przyrody rezerwatu „Królewska Sosna” i podziwianie pomnikowych drzew: „Zakochana Para”, „Dąb nad Mukrem im. Karola Małłka”, „Królewska Sosna”, która jest już martwym drzewem, a także widoków   z wysokiego wschodniego brzegu na Jezioro Mokre oraz skorzystanie z kąpieli w jeziorze. W rezerwacie można odejść ścieżką w kierunku jeziorek dystroficznych, podobnych jak w rezerwacie „Zakręt”. Ścieżka pokrywa się z częścią żółtego   szlaku PTTK, prowadzącego do leśniczówki Pranie.

Długość ścieżki ok. 8 km + 4 km – powrót do Krutyni.

Krutyń – Rosocha

Krutyń – rosocha – ścieżka przyrodnicza prowadząca z Krutyni na południe wzdłuż rzeki Krutyni, a następnie wśród lasów i młodników w kierunku wsi Zgon, aż do śródleśnych, torfowiskowych jeziorek, otoczonych borem bagiennym.  Ścieżka umożliwia poznanie różnic pomiędzy naturalnym i hodowlanym lasem oraz   poznanie różnowiekowych hodowli leśnych. Aleje przydrożne, prowadzące do osady  Zakręt oraz z Rosochy do Krutyni, pozwalają zwrócić uwagę na rolę zadrzewień przydrożnych i śródpolnych w kształtowaniu malowniczego krajobrazu kulturowego wsi mazurskiej. Ścieżka pokrywa się w części z żółtym szlakiem PTTK, prowadzącym do leśniczówki” Pranie”.

Długość ścieżki – ok. 6,5 km + 4 km – powrót do Krutyni.

Rosocha – Wojnowo

Rosocha – Wojnowo – ścieżka przyrodnicza prowadząca przez głazowiska  koło  wsi Rosocha i wsi Wojnowo, wchodzące w skład moreny czołowej, ciągnącej się    wzdłuż drogi Zgon – Ruciane.    Można porównać tu morenę czołową zbudowaną z dużych bloków skalnych  z sandrową Równiną Mazurską, rozciągającą się na południe od szosy Zgon – Ruciane.  Wycieczkę zakończyć można zwiedzeniem zabytków architektury sakralnej   i mieszkalnej rosyjskich osadników z połowy XIX wieku, we wsi Wojnowo. Ścieżka zalecana do zwiedzania z przewodnikiem z Zarządu Parku (dla grup).

Długość ścieżki ok. 3 km + ok. 11 km – powrót do Krutyni.

Źródło: Mazurski Park Krajobrazowy
[geo_mashup_map]