Jezioro Mokre 19 km – Trasa rowerowa, która prowadzi wzdłuż brzegów Jeziora Mokrego. Przejeżdzając przez rezerwat „Królewska Sosna” można poznać osobliwości florystyczne tego rezerwatu, do których należą pomnikowe drzewa: „Królewska Sosna” i Dąb nad Mukrem im. Karola Małłka, dystroficzne jeziorka śródleśne reliktową florą polodowcową torfowisk wysokich i przejściowych. Półwysep Ławny Lasek to miejsce wczesnego osadnictwa.

Rezerwaty Krutynskie 10 km – Trasa prowadzi z Krutyni do trzech rezerwatów „Krutynia”, „Zakręt”, „Królewska Sosna”. Pozwala na zapoznanie się z przyrodą tych rezerwatów. Rezerwat „Krutynia” umożliwia poznanie przyrody rezerwatu chroniącego rzekę Krutynię w górnym biegu. W rezerwacie „Zakręt” poznać można roślinność torfowiskową, otaczającą śródleśne jeziorko. W rezerwacie „Królewska Sosna” trasa wiedzie wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Mokrego.

Kulturowo-Historyczna 17 km – Trasa ta prowadzi przez głazowiska koło wsi Rosocha i Wojnowo, które znajdują się w pasie moreny czołowej fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego (Würm) w pobliżu jej styku z terenem sandrowym, rozciagającym się na południe. W Wojnowie zwiedzić można klasztor i molennę staroobrzędowców oraz cerkiew prawosławną rosyjskich osadników z pierwszej połowy XIX wieku.

Ernsta Wiecherta 28 km – Trasa prowadzi z Krutyni do Piersławka, miejsca urodzin i młodości niemieckiego pisarza Ernsta Wiecherta, którego twórczość
związana jest z Mazurami. Następnie trasa wiedzie koło Nadleśnictwa Strzałowo, gdzie znajdują się groby bliskich pisarza. Droga wiedzie nad jeziorami: Mokrym,
Kołowin, Majcz Wielki. W Lipowie zobaczyć można wczesnośredniowieczne grodzisko Galindów, ludu bałtyckiego.

Kadzidłowo – Krutynia Dolna 12 km – Trasa prowadzi z Krutyni do Kadzidłowa, a następnie do rezerwatu „Krutynia Dolna”.
W Kadzidłowie znajduje się „Park Dzikich Zwierząt”, w którym zobaczyć można jelenie, daniele, dziki, bobry a nawet wilki.
Na polanie „Ingrowy Grunt” w rezerwacie „Krutynia Dolna” można skorzystać z kąpieli w rzece Krutyni.

Leśniczówka Pranie 27 km – Trasa wiedzie do leśniczówki Pranie nad Jeziorem Nidzkim, gdzie wypoczywał i tworzył K. I. Gałczyński.
Po drodze zobaczyć można młyn wodny i głazy na wyeksploatowanej żwirowni.

Źródło: Mazurski Park Krajobrazowy